Τελικά τί είναι βιολογικό;


Τα βιολογικά τρόφιμα, προκειμένου να θεωρηθούν βιολογικά, πρέπει να πληρούν συγκεκριμένα πρότυπα που ρυθμίζονται από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

Ο όρος "βιολογικός" αναφέρεται στη μέθοδο καλλιέργειας και μεταποίησης γεωργικών προϊόντων. 

Πρόκειται για μια διαδικασία όπου καλλιεργούνται χωρίς: 
 - Συνθετικά φυτοφάρμακα. 
- Τεχνητά λιπάσματα 
- Ακτινοβολία (μια μορφή ραδιενέργειας που χρησιμοποιείται για την εξόντωση βακτηριδίων).
 - ΓΤΟ (γενετικά τροποποιημένους οργανισμούς) 
- Ορμόνες. 

 Επίσης, τα βιολογικά ζώα που εκτρέφονται για κρέας, αυγά και γαλακτοκομικά προϊόντα πρέπει να έχουν πρόσβαση στην ύπαιθρο και να τους παρέχονται βιολογικές ζωοτροφές. 

Δεν χορηγούνται αντιβιοτικά, αυξητικές ορμόνες ή οποιαδήποτε ζωικά υποπροϊόντα. Η πιστοποίηση βιολογικών προϊόντων είναι απαραίτητη, βάσει νόμου, για τη χρήση του όρου "βιολογικό". Η πιστοποίηση εφαρμόζεται από νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου γνωστά ως "Οργανισμοί πιστοποίησης" και υπάγονται στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης .

Αν το Ευρωπαϊκό λογότυπο πιστοποίησης εμφανίζεται σε ένα προϊόν, είναι εγγυημένο βιολογικό. Η λέξη "βιολογικό" προστατεύεται από το Ευρωπαϊκό δίκαιο, επομένως μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο από παραγωγούς που έχουν επίσημα πιστοποιηθεί σύμφωνα με τα Ευρωπαϊκά πρότυπα. Η συμμόρφωση με τους κανονισμούς παρακολουθείται αυστηρά.

Πηγή