• ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ

  Βιβλία περί βοτάνων


  Ελληνικά και ξένα βιβλία φυτολογίας, βοτανολογίας, βοτανοθεραπείας

  Τίτλος: Βοτανική πρακτική –Τόμος πρώτος
  Περιγραφή: Βοτανική πρακτική προσαρμοσμένη εις την ιατρική και οικονομία/426 σελ.
  Συγγραφέας: Διονύσιος Πύρρος ο Θετταλός
  Εκδότης: Εκ της Τυπογραφίας Άγγελου Αγγελίδου
  Τόπος έκδοσης: Εν Αθήναις
  Χρόνος έκδοσης: 1838
  Γλώσσα: Ελληνική Δημοτική

  Τίτλος: Βοτανική πρακτική –Τόμος δεύτερος
  Περιγραφή: Βοτανική πρακτική προσαρμοσμένη εις την ιατρική και οικονομία/407 σελ.
  Συγγραφέας: Διονύσιος Πύρρος ο Θετταλός
  Εκδότης: Εκ της Τυπογραφίας Άγγελου Αγγελίδου
  Τόπος έκδοσης: Εν Αθήναις
  Χρόνος έκδοσης: 1838
  Γλώσσα: Ελληνική Δημοτική

  Τίτλος: Εγκόλπιον των ιατρών-Τόμος πρώτος

  Περιγραφή: Πρακτική ιατρική, Περιέχουσα τριακοσίας εξήκοντα δύω Αρρωστείας, τον Όρκον, και Αφορισμούς του Ιπποκράτους, την Φυσιολογίαν, και Ανατομίαν άπασαν του ανθρώπου, την ύλην της Ιατρικής, και την Βοτανικήν /325 σελ.
  Συγγραφέας: Διονύσιος Πύρρος ο Θετταλός
  Εκδότης: Εκ της τυπογραφίας των Κωνσταντίνων Τόμπρα Κυδωνιέως, Ιωαννίδου Σμυρναίου, και Γεωργίου Αθανασιάδου Μελισταγούς εκ Μακεδονίας
  Τόπος έκδοσης: Εν Ναυπλίω
  Χρόνος έκδοσης: 1831
  Γλώσσα: Ελληνική Δημοτική

  Τίτλος: Εγκόλπιον των ιατρών-Τόμος δεύτερος
  Περιγραφή: Πρακτική ιατρική, Περιέχουσα τριακοσίας εξήκοντα δύω Αρρωστείας, τον Όρκον, και Αφορισμούς του Ιπποκράτους, την Φυσιολογίαν, και Ανατομίαν άπασαν του ανθρώπου, την ύλην της Ιατρικής, και την Βοτανικήν /332 σελ. 16 εκ.
  Συγγραφέας: Διονύσιος Πύρρος ο Θετταλός
  Εκδότης: Εκ της τυπογραφίας των Κωνσταντίνων Τόμπρα Κυδωνιέως, Ιωαννίδου Σμυρναίου, και Γεωργίου Αθανασιάδου Μελισταγούς εκ Μακεδονίας
  Τόπος έκδοσης: Εν Ναυπλίω
  Χρόνος έκδοσης: 1831
  Γλώσσα: Ελληνική Δημοτική

  Τίτλος: Γεωπονικόν

  Περιγραφή: Βιβλίον καλούμενον Γεωπονικόν/ 214 σελ. 16 εκ.
  Συγγραφέας: Αγάπιος Μοναχός
  Εκδότης: Εν τη Τυπογραφία του ποτέ Δημητρίου Θεοδοσίου
  Τόπος έκδοσης: Ενετίησιν
  Χρόνος έκδοσης: 1796;
  Γλώσσα: Ελληνική Δημοτική

  Τίτλος: Πάτερ Γυμνάσιος-369 Συνταγές του καλόγερου/Θεραπεία με βότανα

  Περιγραφή: Ο καλόγερος και οι συνταγές του. Εκατοντάδες θεραπευτικά βότανα για εκατοντάδες ασθένειες/ 112 σελ..
  Συγγραφέας: Πάτερ Γυμνάσιος
  Εκδότης: Εκδόσεις Λέων
  Τόπος έκδοσης: Αθήνα
  Χρόνος έκδοσης: 1975
  Γλώσσα: Ελληνική

  Τίτλος: 
  Συγγραφέας: Μαρία Σκουρολιάκου
  Περιγραφή: Πτυχιακή εργασία-Τόμος Α' 276 σελ.-Τόμος Β' 365 σελ.
  Εκδότης: Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο-Τμήμα διαιτολογίας και διατροφής
  Τόπος έκδοσης: Αθήνα
  Χρόνος έκδοσης: 2005

  Τίτλος: Τα βότανα της Κρήτης και οι θεραπευτικές τους ιδιότητες  
  Συγγραφέας: Βρανάκη Γεωργία/ Κολώνη Κυριακή
  Περιγραφή: Πτυχιακή εργασία-Σελίδες 434
  Εκδότης: Α.Τ.Ε.Ι Κρήτης
  Τόπος έκδοσης: Ηράκλειο
  Χρόνος έκδοσης: 2008

  Τίτλος: Τα αρωματικά και φαρμακευτικά φυτά της οικογένειας των χειλανθών 
  Συγγραφέας: Γιαχακοπούλου Μαγδαληνή
  Περιγραφή: Πτυχιακή εργασία-Σελίδες 107
  Εκδότης: Α.Τ.Ε.Ι Κρήτης
  Τόπος έκδοσης: Ηράκλειο
  Χρόνος έκδοσης: 2007

  Τίτλος: Το γένος salvia και ορισμένα φαρμακευτικά είδη 
  Συγγραφέας: Άρης Λίτσο
  Περιγραφή: Πτυχιακή εργασία-Σελίδες 47
  Εκδότης: Α.Τ.Ε.Ι Κρήτης
  Τόπος έκδοσης: Ηράκλειο
  Χρόνος έκδοσης: 2009

  Τίτλος: Λεξικόν φυτολογικόν
  Περιγραφή: Περιλαμβάνον τα ονόματα, την ιθαγένειαν και τον βίον υπερδεκασχιλίων φυτών, εν οις και τα λόγω χρησιμότητος ή κόσμου καλλιεργούμενα, των οποίων περιγράφονται και η ιστορία, η καλλιέργεια, τα προϊόντα και αι νόσοι/ 1148 σελ. 21 εκ.
  Συγγραφέας: Γεννάδιος, Παναγιώτης,1848-1917
  Εκδότης: Εκ του Τυπογραφείου Παρασκευά Λεωνή
  Τόπος έκδοσης: Εν Αθήναις
  Χρόνος έκδοσης: 1914
  Γλώσσα: Ελληνική Δημοτική

  Τίτλος: Τα δημώδη ονόματα των φυτών προσδιοριζόμενα επιστημονικώς
  Περιγραφή: Ελληνικά φυτά. Επιστημονικός κατάλογος./ 299 σελ. 22 εκ.
  Συγγραφέας: Θ. Χελδράϊχ
  Εκδότης: Ιωάννης Δ. Κολλάρος
  Τόπος έκδοσης: Εν Αθήναις
  Χρόνος έκδοσης: 1925
  Γλώσσα: Ελληνική Δημοτική

  Τίτλος: Η χλωρίς της Αιγίνης
  Περιγραφή: 59 σελ.24 εκ.
  Συγγραφέας: Θ. Δε Χελδράϊχ.
  Εκδότης: Εκ του Τυπογραφείου της Εστίας K. Μάϊσνερ και Ν. Καργαδούρη
  Τόπος έκδοσης: Εν Αθήναις
  Χρόνος έκδοσης: 1898
  Γλώσσα: Ελληνική

  Τίτλος: Η χλωρίς της Θήρας
  Περιγραφή: 35 σελ. 24 εκ.
  Συγγραφέας: Δρ Θ. Δε Χελδράϊχ.
  Εκδότης: Εκ του Τυπογραφείου της Εστίας K. Μάϊσνερ και Ν. Καργαδούρη
  Τόπος έκδοσης: Εν Αθήναις
  Χρόνος έκδοσης: 1899
  Γλώσσα: Ελληνική

  Τίτλος: Η χλωρίς της Τσακωνίας
  Περιγραφή: 32 σελ.24 εκ.
  Συγγραφέας: Δρ Μιχαήλ Δέφνερ
  Εκδότης: Τυπογραφική Εταιρία Χρίστου & Σια
  Τόπος έκδοσης: Αθήναι
  Χρόνος έκδοσης: 1922
  Γλώσσα: Ελληνική

  Βοτανική των αρχαίων Ελλήνων
  Διοσκουρίδη άπαντα
  Τίτλος: Πεδανίου Διοσκουρίδου-Τόμος I
  Βιβλία: Περί ύλης ιατρικής βιβλίον Α-Β-Γ-Δ-Ε
  Συγγραφέας: Διοσκουρίδης
  Επιμελητής έκδοσης: D. Carolvs Gottlom Kühn
  Τόπος έκδοσης: Lipsiae
  Χρόνος έκδοσης: 1829
  Γλώσσα: Αρχαία Ελληνική

  Τίτλος: Πεδανίου Διοσκουρίδου-Τόμος II
  Βιβλία: Περί δηλητηρίων φαρμάκων και της αυτών προφυλακής και θεραπείας/Περί ιοβολών, εν ωι και περί λυσσώντος κυνός/Περί ευπόριστων απλών τε και συνθέτον φαρμάκων βιβλίον πρώτον προς Ανδρόμαχον/Περί ευπόριστων και απλών φαρμάκων βιβλίον δεύτερον
  Συγγραφέας: Διοσκουρίδης
  Επιμελητής έκδοσης: D. Carolvs Gottlom Kühn
  Τόπος έκδοσης: Lipsiae
  Χρόνος έκδοσης: 1830
  Γλώσσα: Αρχαία Ελληνική

  Τίτλος: Περί φυτών ιστορίας-Τόμος 1
  Περιγραφή: 516 σελίδες
  Συγγραφέας: Θεόφραστος
  Εκδότης: William Heinemann
  Τόπος έκδοσης: Λονδίνο
  Χρόνος έκδοσης: 1915
  Γλώσσα: Αρχαία Ελληνική, Αγγλική

  Τίτλος: Περί φυτών ιστορίας-Τόμος 2
  Περιγραφή: 518 σελίδες
  Συγγραφέας: Θεόφραστος
  Εκδότης: G.P. Putnam's Sons/William Heinemann
  Τόπος έκδοσης: Λονδίνο
  Χρόνος έκδοσης: 1916
  Γλώσσα: Αρχαία Ελληνική, Αγγλική

  Η φυσική ιστορία του Πλίνιου
  Τόμος 1Τόμος 2Τόμος 3Τόμος 4Τόμος 5
  Συγγραφέας: Πλίνιος
  Εκδότης: London, H. G. Bohn
  Editors: Bostock John, Riley, Henry T. (Henry Thomas)
  Τόπος έκδοσης: Λονδίνο
  Χρόνος έκδοσης: 1855-1857
  Γλώσσα: Αγγλική

  Herbal Medicine e-books
  The InfowarriorsHerb Guide By Dutchess-Compiled and edited by Tweek Jones
  The Natural Remedies Encyclopedia

  Clinical herb manuals by Michael Moore

  Classical herbal ebooks

  Πηγές βιβλίων: http://anemi.lib.uoc.grhttp://nefeli.lib.teicrete.gr, http://books.google.com, http://www.archive.org, http://www.scribd.com, http://www.swsbm.com, http://www.soilandhealth.org
  Πηγή: www.ftiaxno.gr

  Σημείωση: Όλα τα βιβλία, υπάρχουν σαν σύνδεσμοι στην ιστοσελίδα και δεν “ανήκουν” στο blog.
  Τα περισσότερα προσφέρονται δωρεάν από ξένες ή Ελληνικές ψηφιακές βιβλιοθήκες και Πανεπιστήμια, ή από τους ίδιους τους δημιουργούς τους και είναι για προσωπική και μόνο χρήση.
  Τα βιβλία είναι μόνο για ενημέρωση και η ιστοσελίδα δεν είναι υπεύθυνη για το περιεχόμενό τους.
  Αν κάποιος από τους συνδέσμους των βιβλίων δεν λειτουργεί και δεν σας παραπέμπει στο συγκεκριμένο βιβλίο, παρακαλώ ενημερώστε με ένα μήνυμα εδώ, είτε με ένα email στο votanaelladas@gmail.com για να το ελέγξω.


  • ΤΑ ΣΧΟΛΙΑ ΣΑΣ ΣΤΟ Blogger
  • ΤΑ ΣΧΟΛΙΑ ΣΑΣ ΣΤΟ Facebook

  0 σχόλια:

  Δημοσίευση σχολίου

  Item Reviewed: Βιβλία περί βοτάνων Rating: 5 Reviewed By: botanologika.gr
  Scroll to Top